CreateUnoService-funksjonen

Instantierer en Uno-tjeneste med ProcessServiceManager.

Syntaks:


   CreateUnoService(serviceName As String) As Object
 
tip

For en liste over tilgjengelige tjenester, besøk com::sun::star Module referansesiden.


Eksempel:

Eksemplet nedenfor oppretter funksjonen FileExists som bruker tjenesten com.sun.star.ucb.SimpleFileAccess for å teste om en gitt sti er en eksisterende fil.


  Function FileExists(sPath as String) As Boolean
    Dim svcSFA As Object
    Set svcSFA = CreateUnoService("com.sun.star.ucb.SimpleFileAccess")
    Dim bExists As Boolean : bExists = svcSFA.exists(sPath)
    Dim bIsFolder As Boolean : bIsFolder = svcSFA.IsFolder(sPath)
    FileExists = bExists And Not bIsFolder
  End Function ' FileExists
 
tip

UNO-tjenester har en omfattende nettdokumentasjon på nettstedet api.libreoffice.org. Besøk referansesiden SimpleFileAccess Service for å lære mer om metodene som tilbys av tjenesten som brukes i eksemplet ovenfor.


Eksempel:

Følgende kode bruker tjenesten com.sun.star.ui.dialogs.FilePicker for å vise en filåpningsdialog:


Sub Main
  fName = FileOpenDialog ("Velg en fil")
  Skriv ut "fil valgt: "+fName
End Sub
 
Function FileOpenDialog(title As String) As String
  res = com.sun.star.ui.dialogs.ExecutableDialogResults
  filepicker = CreateUnoService("com.sun.star.ui.dialogs.FilePicker")
  filepicker.Title = title
  If res.OK = filepicker.execute() Then 
    files = filepicker.getSelectedFiles()
    FileOpenDialog=files(0)
  EndIf
End Function ' Main

Supporter oss!