TwipsPerPixelX-funksjon

Returnerer antall twips som representerer bredden på en piksel.

Syntaks


n = TwipsPerPixelX

Returverdi

Heltall

Eksempel:


Sub ExamplePixelTwips
    MsgBox "" & TwipsPerPixelX() & " Twips * " & TwipsPerPixelY() & " Twips",0,"Pikselstørrelse"
End Sub

Supporter oss!