GetSolarVersion-funksjonen

Returnerer det interne nummeret til gjeldende LibreOffice-versjon.

Syntaks


s = GetSolarVersion

Returverdi

Streng

Eksempel:


Sub ExampleGetSolarVersion
Dim sSep As String
    sSep = GetSolarVersion
    MsgBox sSep,64,"Versjonsnummer for solenergiteknologien"
End Sub

Supporter oss!