Environ funksjon

Returnerer verdien til en miljøvariabel som en streng. Miljøvariabler er avhengig av hvilken type operativsystem du har.

Syntaks


Environ (Miljø som en Streng)

Returverdi

String

Parameter

Miljø: Miljøvariabel som du vil returnere verdien for.

Feilkoder

5 Ugyldig prosedyreoppkall

Eksempel:


Sub ExampleEnviron
Dim sTemp As String
    sTemp=Environ ("TEMP")
    If sTemp = "" Then sTemp=Environ("TMP")
    MsgBox "'" & sTemp & "'" ,64,"Katalog over midlertidige filer:"
End Sub

Supporter oss!