GetSystemTicks-funksjonen

Returnerer antall systemfeilanmerkninger levert av operativsystemet. Du kan bruke denne funksjonen til å optimalisere visse prosesser.

Syntaks


GetSystemTicks()

Returverdi

Long

Feilkoder

5 Ugyldig prosedyreoppkall

Eksempel:


Sub ExampleWait
Dim lTick As Long
    lTick = GetSystemTicks()
    Wait 2000
    lTick = (GetSystemTicks() - lTick)
    MsgBox "" & lTick & "Ticks" ,0,"Pausen varte"
End Sub

Supporter oss!