WaitUntil Uttrykk

Avbryter programkjøringen til det angitte tidspunktet.

Syntaks:

WaitUntil Tid

Parametre:

Time: Et dato- og klokkeslett som inneholder dato og klokkeslett for å vente før programmet kjøres. Et dato- og klokkeslettuttrykk som inneholder dato og klokkeslett som skal nås før programmet kjøres.

Feilkoder

5 Ugyldig prosedyreoppkall

Eksempel:


    Et dato- og klokkeslett som inneholder datoen og klokkeslett som skal nås før programmet kjøres.
    REM Hvis etter kl. 18.00, avslutt.
    Sub ExampleWaitUntil
    Dim vTimeschedule As Double
      vTimeSchedule = Date() + TimeValue("18:00:00")
      If vTimeSchedule < Now() Then Exit Sub
      WaitUntil vTimeSchedule
      Call MyMacro
    End Sub
  

Supporter oss!