Vent-uttrykk

Avbryter programkjøringen i den tiden du angir i millisekunder.

Syntaks:

Vent millisec

Parametre:

millisec: Numerisk uttrykk som inneholder hvor lang tid (i millisekunder) som må vente før programmet kjøres.

Feilkoder

5 Ugyldig prosedyreoppkall

Eksempel:


Sub ExampleWait
Dim lTick As Long
    lTick = GetSystemTicks()
    Wait 2000
    lTick = (GetSystemTicks() - lTick)
    MsgBox "" & lTick & "Ticks" ,0,"Pausen varte"
End Sub

Supporter oss!