Shell funksjon

Starter et annet program og definerer den respektive vindustilen, om nødvendig.

Syntaks:

Shell (Stinavn som streng[, Windowsstil som heltall[, Param som streng[, bSync]]])

Parametre:

Stinavn

Navn på programmet du vil starte, eventuelt med fullstendig sti og/eller argumenter.

Windowsstil

Valgfritt heltallsuttrykk som spesifiserer stilen til vinduet som programmet kjøres i. Følgende verdier er mulige:

Windowstyle

Betyr

0

Fokuset er på det skjulte programvinduet.

1

Fokus er på programvinduet i standardstørrelse.

2

Fokuset er på det minimerte programvinduet.

3

fokus er på det maksimerte programvinduet.

4

Standard størrelse programvindu, uten fokus.

6

Minimert programvindu, fokus forblir på det aktive vinduet.

10

Fullskjermvisning.


Parameter

Streng som spesifiserer flere argumenter som sendes til programmet.

bSync

Hvis denne verdien er satt til true, venter Shell-kommandoen og alle LibreOffice-oppgavene til skallprosessen er fullført. Hvis verdien er satt til usann, returnerer skallet direkte. Standardverdien er usann.

Feilkoder

5 Ugyldig prosedyreoppkall

53 Fant ikke filen

73 Ikke lagt inn

Eksempel:


Sub ExampleShellForWin
    Shell("c:\windows\calc.exe",2)
End Sub

Supporter oss!