Pip Uttrykk

Spiller en tone gjennom datamaskinens høyttaler. Tonen er systemavhengig og du kan ikke endre volum eller tonehøyde.

Syntaks:

Pip Uttrykks-diagram


Beep

Feilkoder

5 Ugyldig prosedyreoppkall

Eksempel:


Sub ExampleBeep
    Beep
    Beep
    Beep
End Sub

Supporter oss!