Øvrige kommandoer

Dette er en liste over funksjonene og påstandene som ikke er inkludert i de andre kategoriene.

Pip Uttrykk

Spiller en tone gjennom datamaskinens høyttaler. Tonen er systemavhengig og du kan ikke endre volum eller tonehøyde.

Shell funksjon

Starter et annet program og definerer den respektive vindustilen, om nødvendig.

Vent-uttrykk

Avbryter programkjøringen i den tiden du angir i millisekunder.

WaitUntil Uttrykk

Avbryter programkjøringen til det angitte tidspunktet.

GetSystemTicks-funksjonen

Returnerer antall systemfeilanmerkninger levert av operativsystemet. Du kan bruke denne funksjonen til å optimalisere visse prosesser.

GetPathSeparator-funksjonen

Returnerer den operativsystemavhengige katalogseparatoren som brukes til å spesifisere filstier.

Environ funksjon

Returnerer verdien til en miljøvariabel som en streng. Miljøvariabler er avhengig av hvilken type operativsystem du har.

GetSolarVersion-funksjonen

Returnerer det interne nummeret til gjeldende LibreOffice-versjon.

GetGuiType-funksjonen

Returnerer en numerisk verdi som spesifiserer det grafiske brukergrensesnittet.

TwipsPerPixelX-funksjon

Returnerer antall twips som representerer bredden på en piksel.

TwipsPerPixelY-funksjon

Returnerer antall twips som representerer høyden på en piksel.

GlobalScope-spesifikasjonselement

For å administrere personlige eller delte bibliotekscontainere (Applikasjonsmakroer eller Mine makroer) fra et dokument, bruk GlobalScope-spesifikasjonen.

Supporter oss!