StrReverse Function [VBA]

Returns the string with the character order reversed.

warning

Denne konstanten, funksjonen eller objektet er aktivert med utsagnet Option VBASupport 1 plassert før den kjørbare programkoden i en modul.


Syntaks:


StrReverse (Text1 As String)

Returverdi:

String

Parametre:

Text1: The string expression that you want to reverse the character order.

Feilkoder

5 Ugyldig prosedyreoppkall

Eksempel:


Sub ExampleReverse
 Print StrReverse("ABCdefGH") ' return "HGfedCBA"
End Sub

Supporter oss!