StrReverse Funksjon [VBA]

Returnerer strengen med tegnrekkefølgen omvendt.

warning

Denne konstanten, funksjonen eller objektet er aktivert med utsagnet Option VBASupport 1 plassert før den kjørbare programkoden i en modul.


Syntaks:


StrReverse (tekst1 som streng)

Returverdi:

String

Parametre:

Tekst1: Strenguttrykket som du ønsker skal reversere tegnrekkefølgen.

Feilkoder

5 Ugyldig prosedyreoppkall

Eksempel:


Sub ExampleReverse
 Print StrReverse("ABCdefGH") ' return "HGfedCBA"
End Sub

Supporter oss!