InStrRev Function [VBA]

Returns the position of a string within another string, starting from the right side of the string.

warning

Denne konstanten, funksjonen eller objektet er aktivert med utsagnet Option VBASupport 1 plassert før den kjørbare programkoden i en modul.


The InStrRev function returns the position at which the match was found, from the right. If the string was not found, the function returns 0.

Syntaks:


InStrRev (Text1 As String, Text2 As String [,Start As Long] [, Compare As Integer])

Returverdi:

Long

Parametre:

Text1: The string expression that you want to search.

Text2: The string expression that you want to search for.

Start: Optional numeric expression that marks the position from the left in a string where the search for the specified substring starts. If you omit this parameter, the search starts at the last character of the string. The maximum allowed value is 65535.

Compare: Optional numeric expression that defines the type of comparison. The value of this parameter can be

1: The default value of 1 specifies a text comparison that is not case-sensitive.

0: The value of 0 specifies a binary comparison that is case-sensitive.

To avoid a run-time error, do not set the Compare parameter if the first return parameter is omitted.

Feilkoder

5 Ugyldig prosedyreoppkall

Eksempel:


Sub ExamplePosition
Dim sInput As String
Dim iPos As Integer
 sInput = "The book is on the table"
 iPos = InStrRev(sInput,"the",10,1) ' Returns 1, search is case-insensitive
 Print iPos 
 iPos = InStrRev(sInput,"the",10,0) ' Returns 0, search is case-sensitive
 Print iPos
End Sub

Supporter oss!