InStrRev-funksjon [VBA]

Returnerer posisjonen til en streng i en annen streng, med start fra høyre side av strengen.

warning

Denne konstanten, funksjonen eller objektet er aktivert med utsagnet Option VBASupport 1 plassert før den kjørbare programkoden i en modul.


InStrRev-funksjonen returnerer posisjonen der samsvaret ble funnet, fra høyre. Hvis strengen ikke ble funnet, returnerer funksjonen 0.

Syntaks:


InStrRev (StringCheck som Streng, StringMatch som Streng [,Start som Long] [, Sammenlign som heltall])

Returverdi:

Long

Parametre:

StringCheck: strenguttrykket du vil søke etter.

StringMatch: strenguttrykket du vil søke etter.

Start: Valgfritt numerisk uttrykk som markerer posisjonen fra venstre i en streng der søket etter den angitte understrengen starter. Hvis du utelater denne parameteren, starter søket ved det siste tegnet i strengen. Maksimal tillatt verdi er 65535.

Sammenlign: Valgfritt numerisk uttrykk som definerer typen sammenligning. Verdien av denne parameteren kan være

1: Standardverdien 1 spesifiserer en tekstsammenligning som ikke skiller mellom store og små bokstaver.

0: Verdien av 0 spesifiserer en binær sammenligning som skiller mellom store og små bokstaver.

For å unngå en kjøretidsfeil må du ikke angi parameteren Sammenlign hvis den første returparameteren er utelatt.

Feilkoder

5 Ugyldig prosedyreoppkall

Eksempel:


Sub ExamplePosition
Dim sInput As String
Dim iPos As Integer
 sInput = "The book is on the table"
 iPos = InStrRev(sInput,"the",10,1) ' Returnerer 1, søket skiller mellom store og små bokstaver
 Print iPos 
 iPos = InStrRev(sInput,"the",10,0) ' Returnerer 0, søket skiller mellom store og små bokstaver
 Print iPos
End Sub

Supporter oss!