StrComp-funksjon

Sammenligner to strenger og returnerer en heltallsverdi som representerer resultatet av sammenligningen.

Syntaks:


StrComp (Streng1 som streng, Streng2 som streng[, sammenlign som heltall]) som heltall

Parametre:

streng1: Ethvert streng uttrykk

streng2: Ethvert streng uttrykk

Sammenlign: Denne valgfrie parameteren angir sammenligningsmetoden. Hvis Sammenlign = 1, skiller strengsammenligningen mellom store og små bokstaver. Hvis Sammenlign = 0, skilles det ikke mellom store og små bokstaver.

Returverdi:

Integer

Feilkoder

5 Ugyldig prosedyreoppkall

Eksempel:


Sub ExampleStrComp
Dim iVar As Single
Dim sVar As String
    iVar = 123.123
    sVar = Str$(iVar)
    MsgBox strcomp(sVar , Str$(iVar),1)
End Sub

Supporter oss!