Len-funksjon

Returnerer antall tegn i en streng, eller antall byte som kreves for å lagre en variabel.

Syntaks:


Len (Tekst som Streng)

Returverdi:

Long

Parametre:

Tekst: Ethvert strenguttrykk eller en variabel av en annen type.

Feilkoder

5 Ugyldig prosedyreoppkall

Eksempel:


Sub ExampleLen
Dim sText as String
    sText = "Las Vegas"
    MsgBox Len(sText) ' 9
End Sub

Supporter oss!