InStr funksjon

Returnerer posisjonen til en streng i en annen streng.

Instr-funksjonen returnerer posisjonen der samsvaret ble funnet. Hvis strengen ikke ble funnet, returnerer funksjonen 0.

Syntaks:


InStr ([Start som Long,] Streng1 som Streng, Streng2 som Streng[, Sammenlign]) Som heltall

Returverdi:

Integer

Parametre:

Start: Et numerisk uttrykk som markerer posisjonen i en streng der søket etter den angitte delstrengen starter. Hvis du utelater denne parameteren, starter søket ved det første tegnet i strengen. Minste tillatte verdi er 1. Maksimal tillatt verdi er 2 147 483 648.

String1: Strenguttrykket du vil søke etter.

String2: Strenguttrykket du vil søke etter.

Sammenlign: Valgfritt numerisk uttrykk som definerer typen sammenligning. Verdien til denne parameteren kan være 0 eller 1. Standardverdien på 1 spesifiserer en tekstsammenligning som ikke skiller mellom store og små bokstaver. Verdien 0 spesifiserer en binær sammenligning som skiller mellom store og små bokstaver.

For å unngå en kjøretidsfeil må du ikke angi Sammenlign-parameteren hvis den første valgfrie parameteren er utelatt.

Feilkoder

5 Ugyldig prosedyreoppkall

Eksempel:


Sub ExamplePosition
Dim sInput As String
Dim iPos As Integer
    sInput = "Office"
    iPos = Instr(sInput,"c")
    Print iPos
End Sub

Supporter oss!