Editere strengelender

Følgende funksjoner bestemmer strenglengder og sammenligner strenger.

InStr funksjon

Returnerer posisjonen til en streng i en annen streng.

Len-funksjon

Returnerer antall tegn i en streng, eller antall byte som kreves for å lagre en variabel.

StrComp-funksjon

Sammenligner to strenger og returnerer en heltallsverdi som representerer resultatet av sammenligningen.

Supporter oss!