ConvertToURL-funksjonen

Konverterer et systemfilnavn til en fil-URL.

Syntaks:


ConvertToURL(filnavn)

Returverdi:

String

Parametre:

filnavn: Et filnavn som streng.

Feilkoder

5 Ugyldig prosedyreoppkall

Eksempel:


    systemFile$ = "c:\folder\mytext.txt"
    url$ = ConvertToURL( systemFile$ )
    print url$
    systemFileAgain$ = ConvertFromURL( url$ )
    print systemFileAgain$

Supporter oss!