RTrim-funksjon

Sletter mellomrommene på slutten av et strenguttrykk.

Se også: LTrim-funksjon

Syntaks:


RTrim (tekst som Streng)

Returverdi:

String

Parametre:

Tekst: Alle strenguttrykk.

Feilkoder

5 Ugyldig prosedyreoppkall

Eksempel:


Sub ExampleSpaces
Dim sText2 As String,sText As String,sOut As String
  sText2 = " <*Las Vegas*> "
  sOut = "'"+sText2 +"'"+ Chr(13)
  sText = Ltrim(sText2) ' sText = "<*Las Vegas*> "
  sOut = sOut + "'"+sText +"'" + Chr(13)
  sText = Rtrim(sText2) ' sText = " <*Las Vegas*>"
  sOut = sOut +"'"+ sText +"'" + Chr(13)
  sText = Trim(sText2) ' sText = "<*Las Vegas*>"
  sOut = sOut +"'"+ sText +"'"
  MsgBox sOut
End Sub

Supporter oss!