RSet Uttrykk

Høyrejusterer en streng i en strengvariabel, eller kopierer en brukerdefinert variabeltype til en annen.

Syntaks:


RSet Text As String = Tekst eller RSet Variable1 = Variable2

Parametre:

Tekst: Enhver strengvariabel.

Tekst: Streng som du vil høyrejustere i strengvariabelen.

Variabel1: Brukerdefinert variabel som er målet for den kopierte variabelen.

Variabel2: Brukerdefinert variabel som du vil kopiere til en annen variabel.

Hvis strengen er kortere enn strengvariabelen, justerer RSet strengen til høyre innenfor strengvariabelen. Eventuelle gjenværende tegn i strengvariabelen erstattes med mellomrom. Hvis strengen er lengre enn strengvariabelen, avkortes tegn som overskrider lengden på variabelen, og bare de resterende tegnene er høyrejustert i strengvariabelen.

Du kan også bruke RSet-setningen for å tilordne variabler av en brukerdefinert type til en annen.

Følgende eksempel bruker RSet- og LSet-setningene for å endre venstre og høyre justering av en streng.

Eksempel:


Sub ExampleRLSet
Dim sVar As String
Dim sExpr As String
  sVar = String(40,"*")
  sExpr = "SBX"
  ' Høyrejuster "SBX" i en 40-tegns streng
  ' Erstatt stjerner med mellomrom
  RSet sVar = sExpr
  Print ">"; sVar; "<"
  sVar = String(5,"*")
  sExpr = "123457896"
  RSet sVar = sExpr
  Print ">"; sVar; "<"
  sVar = String(40,"*")
  sExpr = "SBX"
  ' Venstrejuster "SBX" i en 40-tegns streng
  LSet sVar = sExpr
  Print ">"; sVar; "<"
  sVar = String(5,"*")
  sExpr = "123456789"
  LSet sVar = sExpr
  Print ">"; sVar; "<"
End Sub

Supporter oss!