Mid Funksjon, Mid Uttrykk

Returnerer den angitte delen av et strenguttrykk (Mid-funksjon), eller erstatter delen av et strenguttrykk med en annen streng (Mid-uttrykk).

Syntaks:


Mid (tekst som Streng, start som Long [, lengde som Long]) eller Midt (tekst som Streng, start som Long , lengde som Long, tekst som Streng)

Returverdi:

Streng (bare etter funksjon)

Parametre:

Tekst: Ethvert strenguttrykk du vil endre.

Start: Numerisk uttrykk som indikerer tegnposisjonen i strengen der strengdelen du vil erstatte eller returnere begynner. Minste tillatte verdi er 1. Maksimal tillatt verdi er 2 147 483 648.

Lengde: Numerisk uttrykk som returnerer antall tegn du vil erstatte eller returnere. Maksimal tillatt verdi er 2 147 483 648.

Hvis Length-parameteren i Mid-funksjonen utelates, returneres alle tegn i strenguttrykket fra startposisjonen til slutten av strengen.

Hvis Length-parameteren i Mid-setningen er mindre enn lengden på teksten du vil erstatte, reduseres teksten til den angitte lengden.

Tekst: Strengen som skal erstatte strenguttrykket (Mid-setning).

Feilkoder

5 Ugyldig prosedyreoppkall

Eksempel:


Sub ExampleUSDate
Dim sInput As String
Dim sUS_date As String
  sInput = InputBox("Vennligst skriv inn en dato i det internasjonale formatet 'ÅÅÅÅ-MM-DD'")
  sUS_date = Mid(sInput, 6, 2)
  sUS_date = sUS_date & "/"
  sUS_date = sUS_date & Right(sInput, 2)
  sUS_date = sUS_date & "/"
  sUS_date = sUS_date & Left(sInput, 4)
  MsgBox sUS_date
End Sub

Supporter oss!