LSet Uttrykk

Justerer en streng til venstre for en strengvariabel, eller kopierer en variabel av en brukerdefinert type til en annen variabel av en annen brukerdefinert type.

Syntaks:


LSet Var Som Streng = Tekst eller LSet Var1 = Var2

Parametre:

Var: Enhver strengvariabel som inneholder strengen du vil venstrejustere.

Tekst: Streng som du vil justere til venstre for strengvariabelen.

Var1: Navn på den brukerdefinerte typevariabelen du vil kopiere til.

Var2: Navn på den brukerdefinerte typevariabelen du vil kopiere fra.

Hvis strengen er kortere enn strengvariabelen, venstrejusterer LSet strengen innenfor strengvariabelen. Eventuelle gjenværende posisjoner i strengvariabelen erstattes med mellomrom. Hvis strengen er lengre enn strengvariabelen, kopieres bare tegnene lengst til venstre opp til lengden på strengvariabelen. Med LSet-setningen kan du også kopiere en brukerdefinert typevariabel til en annen variabel av samme type.

Eksempel:


Sub ExampleRLSet
Dim sVar As String
Dim sExpr As String
  sVar = String(40,"*")
  sExpr = "SBX"
  ' Juster "SBX" innenfor referansestrengen på 40 tegn
  ' Erstatt stjerner med mellomrom
  RSet sVar = sExpr
  Print ">"; sVar; "<"
  sVar = String(5,"*")
  sExpr = "123457896"
  RSet sVar = sExpr
  Print ">"; sVar; "<"
  sVar = String(40,"*")
  sExpr = "SBX"
  ' Venstrejuster "SBX" innenfor referansestrengen på 40 tegn
  LSet sVar = sExpr
  Print ">"; sVar; "<"
  sVar = String(5,"*")
  sExpr = "123456789"
  LSet sVar = sExpr
  Print ">"; sVar; "<"
End Sub

Supporter oss!