Venstre funksjon

Returnerer antallet tegn lengst til venstre som du angir for et strenguttrykk.

Syntaks:


Venstre (streng som streng, lengde som Lang) som streng

Returverdi:

Streng

Parametre:

streng: Ethvert strenguttrykk som du vil returnere tegnene lengst til venstre fra.

lengde: Numerisk uttrykk som spesifiserer antall tegn du vil returnere. Hvis lengde = 0, returneres en null-lengde streng. Maksimal tillatt verdi er 2 147 483 648.

Følgende eksempel konverterer en dato i formatet ÅÅÅÅ.MM.DD til formatet MM/DD/ÅÅÅÅ.

Feilkoder

5 Ugyldig prosedyreoppkall

Eksempel:


Sub ExampleUSDate
Dim sInput As String
Dim sUS_date As String
  sInput = InputBox("Vennligst skriv inn en dato i det internasjonale formatet 'ÅÅÅÅ-MM-DD'")
  sUS_date = Mid(sInput, 6, 2)
  sUS_date = sUS_date & "/"
  sUS_date = sUS_date & Right(sInput, 2)
  sUS_date = sUS_date & "/"
  sUS_date = sUS_date & Left(sInput, 4)
  MsgBox sUS_date
End Sub

Supporter oss!