LCase-funksjon

Konverterer alle store bokstaver i en streng til små bokstaver.

Se også: UCase-funksjonen

Syntaks:

LCase (tekst som streng)

Returverdi:

String

Parametre:

Tekst: Ethvert strenguttrykk du vil konvertere.

Feilkoder

5 Ugyldig prosedyreoppkall

Eksempel:


Sub ExampleLUCase
Dim sVar As String
    sVar = "Las Vegas"
    Print LCase(sVar) ' "las vegas"
    Print UCase(sVar) ' "LAS VEGAS"
End Sub

Supporter oss!