Formatfunksjon

Konverterer et numerisk uttrykk til en streng, og formaterer det deretter i henhold til formatet du angir.

Syntaks:


Format(uttrykk [, format som streng]) Som streng

Parametre:

uttrykk: Numerisk uttrykk som du vil konvertere til en formatert streng.

format: Streng som spesifiserer formatkoden for nummeret. Hvis format er utelatt, fungerer Format-funksjonen som LibreOffice Basic Str()-funksjonen.

Returverdi:

Tekststreng.

Formatering av koder

FĂžlgende liste beskriver kodene du kan bruke for Ă„ formatere et numerisk uttrykk:

0: Hvis uttrykk har et siffer ved posisjonen til 0-en i format-koden, vises sifferet, ellers vises en null.

Hvis uttrykket har fÊrre sifre enn antallet nuller i format-koden, (pÄ hver side av desimalen), vises innledende eller etterfÞlgende nuller. Hvis uttrykket har flere sifre til venstre for desimalskilletegnet enn antallet nuller i format-koden, vises tilleggssifrene uten formatering.

Desimaler i uttrykket avrundes i henhold til antallet nuller som vises etter desimalskilletegnet i format-koden.

#: Hvis uttrykk inneholder et siffer ved posisjonen til # plassholderen i koden format, vises sifferet, ellers vises ingenting ved denne stillingen.

Dette symbolet fungerer som 0, bortsett fra at innledende eller etterfĂžlgende nuller ikke vises hvis det er flere # tegn i format-koden enn sifre i uttrykket. Bare de relevante sifrene i uttrykket vises.

.: Desimalplassholderen bestemmer antall desimalplasser til venstre og hĂžyre for desimalskilletegnet.

Hvis format-koden inneholder bare # plassholdere til venstre for dette symbolet, begynner tall mindre enn 1 med et desimalskilletegn. For alltid Ä vise en foranstÄende null med brÞktall, bruk 0 som plassholder for det fÞrste sifferet til venstre for desimalskilletegn.

%: Multipliserer uttrykketmed 100 og setter inn prosenttegnet (%) der uttrykket vises i formatet kode.

E- E+ e- e+ : Hvis format-koden inneholder minst Ă©n siffer plassholder (0 eller #) til hĂžyre for symbolet E-, E+, e-, eller e+, uttrykket er formatert i det vitenskapelige eller eksponentielle formatet. Bokstaven E eller e settes inn mellom tallet og eksponenten. Antallet plassholdere for sifre til hĂžyre for symbolet bestemmer antall sifre i eksponenten.

Hvis eksponenten er negativ, vises et minustegn rett foran en eksponent med E-, E+, e-, e+. Hvis eksponenten er positiv, vises et plusstegn kun foran eksponenter med E+ eller e+.

Tusenskilletegnet vises hvis format-koden inneholder skilletegnet omsluttet av sifferplassholdere (0 eller #).

Bruken av et punktum som tusen- og desimalskilletegn er avhengig av den regionale innstillingen. NĂ„r du skriver inn et tall direkte i Grunnleggende kildekode, bruk alltid et punktum som desimalskilletegn. Det faktiske tegnet som vises som desimalskilletegn avhenger av tallformatet i systeminnstillingene.

- + $ ( ) mellomrom: Et pluss (+), minus (-), dollar ($), mellomrom eller parentes angitt direkte i format-koden vises som et bokstavtegn.

For Ä vise andre tegn enn de som er oppfÞrt her, mÄ du ha en omvendt skrÄstrek (\), eller sette den i anfÞrselstegn (" ").

\ : Omvendt skrÄstrek viser neste tegn i format-koden.

Tegn i format-koden som har en spesiell betydning kan bare vises som bokstavelige tegn hvis de innledes med en omvendt skrÄstrek. Selve omvendt skrÄstrek vises ikke, med mindre du skriver inn en dobbel skrÄstrek (\\) i formatkoden.

Tegn som mÄ innledes med en omvendt skrÄstrek i formatkoden for Ä bli vist som bokstavtegn, er dato- og tidsformateringstegn (a, c, d, h, m, n, p, q, s, t, w , y, /, :), numeriske formateringstegn (#, 0, %, E, e, komma, punktum) og strengformaterende tegn (@, &, <, >, !).

Du kan ogsÄ bruke fÞlgende forhÄndsdefinerte tallformater. Bortsett fra "Generelt tall", returnerer alle de forhÄndsdefinerte formatkodene tallet som et desimaltall med to desimaler.

Hvis du bruker forhÄndsdefinerte formater, mÄ navnet pÄ formatet vÊre omgitt av anfÞrselstegn.

ForhÄndsdefinert format

Generelt nummer: Tall vises slik de er skrevet inn.

Valuta: Setter inn et dollartegn foran tallet og omslutter negative tall i parentes.

Fast: Viser minst ett siffer foran desimalskilletegnet.

Standard: Viser tall med tusenskilletegn.

Prosent: Multipliser tallet med 100 og legger til et prosenttegn til tallet.

Vitenskapelig: Viser tall i vitenskapelig format (for eksempel 1,00E+03 for 1000).

En kode i format kan deles inn i tre seksjoner som er atskilt med semikolon. Den fĂžrste delen definerer formatet for positive verdier, den andre delen for negative verdier, og den tredje delen for null. Hvis du bare angir Ă©n format kode, gjelder den for alle tall.

Du kan angi de lokale innstillingene som kontrollerer formatering av datoer, tall og valuta i LibreOffice Basic i - SprÄk Innstillinger - SprÄk. I Basic formatkoderblir alltid descimaler (.) brukt som plassholdere for desimalskilletegnet som er defineret i de lokale innstillingene. Punktumet vil bli erstattet med det aktuelle skilletegnet.

Det samme gjelder for de lokale innstillingene for dato-, tid- og valuta-format. Basic-formatet vil bli tolket og vist i samband, med til de lokale sprÄkinnstillingene.

Feilkoder

5 Ugyldig prosedyreoppkall

Eksempel:


Sub ExampleFormat
    MsgBox Format(6328.2, "##,##0.00")
    ' bruk alltid et punktum som desimalskilletegn nÄr du skriver inn tall i grunnleggende kildekode.
    ' viser for eksempel 6,328,20 pÄ engelsk sprÄk, 6,328,20 pÄ tysk.
End Sub

Supporter oss!