Strengfunksjon

Oppretter en streng i henhold til det angitte tegnet, eller det første tegnet i et strenguttrykk som sendes til funksjonen.

Syntaks:


String (tall så langt, {uttrykk som heltall | tegn som streng}) som streng

Returverdi:

Streng

Parametre:

nummer: Numerisk uttrykk som angir antall tegn som skal returneres i strengen. Den maksimalt tillatte verdien for n er 2 147 483 648.

Uttrykk: Numerisk uttrykk som definerer ASCII-koden for tegnet.

Tegn: Ethvert enkelttegn som brukes til å bygge returstrengen, eller en hvilken som helst streng der bare det første tegnet vil bli brukt.

Feilkoder

5 Ugyldig prosedyreoppkall

Eksempel:


Sub ExampleString
Dim sText As String
    sText = String(10,"A")
    MsgBox sText
    sText = String(10,65)
    MsgBox sText
End Sub

Supporter oss!