Gjentagende innehold

Følgende funksjoner gjentar innholdet i strenger.

Mellomroms- og spc-funksjoner

Returnerer en streng som består av et spesifisert antall mellomrom.

Strengfunksjon

Oppretter en streng i henhold til det angitte tegnet, eller det første tegnet i et strenguttrykk som sendes til funksjonen.

Supporter oss!