ChrW-funksjon [VBA]

Returnerer Unicode-tegnet som tilsvarer den angitte tegnkoden.

warning

Denne konstanten, funksjonen eller objektet er aktivert med utsagnet Option VBASupport 1 plassert før den kjørbare programkoden i en modul.


Syntaks:


ChrW(charcode As Integer) As String

Returverdi:

Streng

Parametre:

charcode: Numerisk uttrykk som representerer en gyldig 16-bits Unicode-verdi (0-65535). (For å støtte uttrykk med et nominelt negativt argument som ChrW(&H8000) på en bakoverkompatibel måte, er verdier i området −32768 til −1 internt lagt til området 32768 til 65535.) En tom verdi returnerer feilkode 5. En verdi utenfor området [0 til 65535] returnerer feilkode 6.

Feilkoder

5 Ugyldig prosedyreoppkall

6 Overflyt

Eksempel:


Sub ExampleChrW
    ' Dette eksemplet setter inn de greske bokstavene alfa og omega i en streng.
    MsgBox "Fra " + ChrW(913) + " til " + ChrW(937)
    ' Utskriften vises i dialogen som: Fra Α til Ω
    MsgBox ChrW(charcode := 116) ' "t" liten T-bokstav
End Sub

Supporter oss!