AscW-funksjon [VBA]

Returnerer Unicode-verdien til det første tegnet i et strenguttrykk.

warning

Denne konstanten, funksjonen eller objektet er aktivert med utsagnet Option VBASupport 1 plassert før den kjørbare programkoden i en modul.


Syntaks:


AscW (string) As Long

Returverdi:

Long

Parametre:

streng: Ethvert gyldig strenguttrykk. Bare det første tegnet i strengen er relevant.

Bruk AscW-funksjonen til å erstatte nøkler med Unicode-verdier. Hvis AscW-funksjonen støter på en tom streng, rapporterer LibreOffice Basic en kjøretidsfeil. Returnerte verdier er mellom 0 og 65535.

Feilkoder

5 Ugyldig prosedyreoppkall

Eksempel:


Sub ExampleAscW
 Skriv ut AscW("A") ' returnerer 65
 Skriv ut AscW(streng:="Ω") ' returnerer 937
 Skriv ut AscW("Αθήνα") ' returnerer 913, siden bare det første tegnet (alfa) tas med i betraktningen
End Sub

Supporter oss!