AscW Function [VBA]

Returns the Unicode value of the first character in a string expression.

warning

Denne konstanten, funksjonen eller objektet er aktivert med utsagnet Option VBASupport 1 plassert før den kjørbare programkoden i en modul.


Syntaks:


AscW (Text As String)

Returverdi:

Integer

Parametre:

Text: Any valid string expression. Only the first character in the string is relevant.

Use the AscW function to replace keys with Unicode values. If the AscW function encounters a blank string, LibreOffice Basic reports a run-time error. Returned values are between 0 and 65535.

Feilkoder

5 Ugyldig prosedyreoppkall

Eksempel:


Sub ExampleAscW
 Print AscW("A") ' returns 65
 Print AscW("Ω") ' returns 937
 Print AscW("Αθήνα") ' returns 913, since only the first character (Alpha) is taken into account
End Sub

Supporter oss!