CByte-funksjon

Konverterer en streng eller et numerisk uttrykk til Byte-typen.

Syntaks:


Cbyte( uttrykk som variant) som byte

Returverdi:

Byte

Parametre:

Uttrykk: Enhver streng eller et numerisk uttrykk som kan evalueres til et tall. Desimalverdier avrundes til nærmeste tiendedel. Gyldige verdier varierer fra 0 til 256.

Feilkoder

5 Ugyldig prosedyreoppkall

6 Overflyt

Eksempel:


  Sub CByte_example
      Print CByte( expression := "17"/2 + 7.44), CByte(EMPTY), CByte(PI)
      ' Uttrykk ovenfor beregnes som 16, 0 og 3
  End Sub

Supporter oss!