Str-funksjon

Funksjonen Str konverterer innholdet i variabler til en streng. Den håndterer numeriske verdier, datoer, strenger og valutaverdier.

Positive tall innledes med et tomt mellomrom. Negative tall innledes med et minustegn.

note

For numeriske verdier er strengen som returneres av Str-funksjonen stedsuavhengig. Derfor brukes prikken som desimalskilletegn ved behov.


Hvis en streng sendes som argument, returneres den uten endringer.

Datoer konverteres til lokalitetsavhengige strenger.

Syntaks:


  Str (verdi som variant)
 

Returverdi:

String

Parametre:

Verdi: Enhver verdi som skal konverteres til en streng.

Feilkoder

5 Ugyldig prosedyreoppkall

Eksempel:

Nedenfor er noen numeriske eksempler som bruker Str-funksjonen.


  Sub ExampleStr_1
    ' Legg merke til det tomme rommet i begynnelsen av de returnerte strengene
    MsgBox Str(10) ' " 10"
    MsgBox Str(10.5) ' " 10.5"
    MsgBox Str(-12345 + 1.3) ' " -12346.3"
    MsgBox Str(10000 / 3) ' " 3333.33333333333"
    ' Strenger som sendes som argumenter forblir uendret
    MsgBox Str("A123") ' "A123"
  End Sub
 

Bruk LTrim-funksjonen for å fjerne det tomme rommet på begynnelsen av den returnerte strengen.


  Sub ExampleStr_2
    MsgBox Str(10.5) ' " 10.5"
    MsgBox LTrim(Str(10.5)) ' "10.5"
  End Sub
 

Str-funksjonen kan også håndtere Dato-variabler.


  Sub ExampleStr_3
    Dim aDate as Date, aTime as Date
    aDate = DateSerial(2021, 12, 20)
    aTime = TimeSerial(10, 20, 45)
    Print Str(aDate) ' "12/20/2021"
    Print Str(aTime) ' "10:20:45"
  End sub
 

Supporter oss!