Chr-funksjon

Returnerer tegnet som tilsvarer den angitte tegnkoden.

Syntaks:


   Chr[$](charcode Som heltall) Som streng
  

Returverdi:

String

Parametre:

charcode: et numerisk uttrykk som representerer en gyldig 8-biters ASCII-verdi (0-255) eller en 16-biters Unicode-verdi. (For Ä stÞtte uttrykk med et nominelt negativt argument som Chr(&H8000) pÄ en bakoverkompatibel mÄte, blir verdier i omrÄdet -32768 til -1 internt tilordnet omrÄdet 32768 til 65535.)

warning

NĂ„r VBA-kompatibilitetsmodus er aktivert (Alternativ VBASupport 1), er charcode en numerisk uttrykk som kun representerer en gyldig 8-bits ASCII-verdi (0-255).


Bruk Chr$-funksjonen til Ä sende spesielle kontrollsekvenser til en skriver eller til en annen utdatakilde. Du kan ogsÄ bruke den til Ä sette inn anfÞrselstegn i et strenguttrykk.

Feilkoder

5 Ugyldig prosedyreoppkall

6 Overflyt

note

En overlÞpsfeil vil oppstÄ nÄr VBA-kompatibilitetsmodus er aktivert og uttrykksverdien er stÞrre enn 255.


Eksempel:


    Sub ExampleChr
      ' Dette eksemplet setter inn anfĂžrselstegn (ASCII-verdi 34) i en streng.
      MsgBox "En " + Chr$(34) + "kort" + Chr(34) + " tur."
      ' Utskriften vises i dialogen som: En "kort" tur.
      MsgBox Chr(charcode := 64) ' "@" sign
    End Sub
  

Supporter oss!