Asc-funksjon (BASIC)

Returnerer ASCII-verdien (American Standard Code for Information Interchange) til det første tegnet i et strenguttrykk.

Syntaks:


Asc(streng) Som Long

Returverdi:

Long

Parametre:

streng: Ethvert gyldig strenguttrykk. Bare det første tegnet i strengen er relevant.

Bruk Asc-funksjonen til å erstatte nøkler med verdier. Hvis Asc-funksjonen støter på en tom streng, rapporterer LibreOffice Basic en kjøretidsfeil. I tillegg til 7-bits ASCII-tegn (Kode 0-127), kan ASCII-funksjonen også oppdage ikke-utskrivbare nøkkelkoder i ASCII-kode. Denne funksjonen kan også håndtere 16 bit unicode-tegn.

Feilkoder

5 Ugyldig prosedyreoppkall

Eksempel:


Sub ExampleASC
    Skriv ut ASC("A") ' returnerer 65
    Skriv ut ASC(string:="Z") ' gir 90
    Skriv ut ASC("Las Vegas") ' returnerer 76, siden bare det første tegnet tas med
End Sub

Supporter oss!