ASCII/ANSI-konvertering i strenger

Følgende funksjoner konverterer strenger til og fra ASCII- eller ANSI-kode.

Asc-funksjon (BASIC)

Returnerer ASCII-verdien (American Standard Code for Information Interchange) til det første tegnet i et strenguttrykk.

Chr-funksjon

Returnerer tegnet som tilsvarer den angitte tegnkoden.

Str-funksjon

Funksjonen Str konverterer innholdet i variabler til en streng. Den håndterer numeriske verdier, datoer, strenger og valutaverdier.

Positive tall innledes med et tomt mellomrom. Negative tall innledes med et minustegn.

note

For numeriske verdier er strengen som returneres av Str-funksjonen stedsuavhengig. Derfor brukes prikken som desimalskilletegn ved behov.


Hvis en streng sendes som argument, returneres den uten endringer.

Datoer konverteres til lokalitetsavhengige strenger.

Val-funksjon

Bruk funksjonen Val til å konvertere en streng som representerer et tall til numerisk datatype.

note

Strengen som sendes til Val-funksjonen er stedsuavhengig. Dette betyr at komma tolkes som tusenvis skilletegn og en prikk brukes som desimalskilletegn.


CByte-funksjon

Konverterer en streng eller et numerisk uttrykk til Byte-typen.

Supporter oss!