Strenger

Følgende funksjoner og setninger validerer og returnerer strenger.

Du kan bruke strenger til å redigere tekst i LibreOffice Basic-programmer.

ASCII/ANSI-konvertering i strenger

Følgende funksjoner konverterer strenger til og fra ASCII- eller ANSI-kode.

Gjentagende innehold

Følgende funksjoner gjentar innholdet i strenger.

Redigere strenginnehold

Følgende funksjoner redigerer, formaterer og justerer innholdet i strenger. Bruk operatorene og eller + for å sette sammen strenger.

Editere strengelender

Følgende funksjoner bestemmer strenglengder og sammenligner strenger.

Supporter oss!