Sammenlignings-operatorer

Sammenligningsoperatorer sammenligner to uttrykk. Resultatet returneres som et boolsk uttrykk som bestemmer om sammenligningen er Sann (-1) eller Usann (0).

Syntaks:


 result = expression1 { = | < | > | <= | >= } expression2

Parametre:

resultat: Boolsk som spesifiserer resultatet av sammenligningen (Sann eller Usann)

uttrykk1, uttrykk2: Eventuelle numeriske verdier eller strenger du vil sammenligne.

Sammenligningsoperatorer

= : Lik

< : Mindre enn

> : < : Større enn

<= : Mindre enn, eller lik

>= : Større enn eller lik

<> : Ikke lik

Eksempel:


Sub ExampleUnequal
Dim sFile As String
Dim sRoot som Streng ' Rotkatalog for fil inn og ut
  sRoot = "c:\"
  sFile = Dir$( sRoot ,22)
  If sFile <> "" Then
    Do
      MsgBox sFile
      sFile = Dir$
    Loop Until sFile = ""
  End If
End Sub

Supporter oss!