Slett uttrykk

Sletter innholdet i matrise-elementer i matriser med fast størrelse, og frigjør minnet som brukes av matriser med variabel størrelse.

Syntaks:

Slette syntaks


 Slett matrise1 [, matrise2 [,...]]

Parametre:

matriseliste – En kommadelt liste over matriser som skal slettes.

Eksempel:


 Sub Erase_Example
   a = Array(1,2,3) : b= Array("z","y","x") : c=Array(a,b)
   Slett a, c(Ubound(c)) ' b og c(0) er uendret
   Slett b, c(0) ' alt blir slettet
 End Sub

Dim eller ReDim uttrykk

Matrise- eller DimArray-funksjoner

Lbound og Ubound funksjoner

Supporter oss!