EqualUnoObjects-funksjonen

Returnerer Sann hvis de to spesifiserte Basic-variablene representerer samme Uno-objektforekomst.

Syntaks:

EqualUnoObjects(oObj1, oObj2)

Parametre:

oObj1, oObj2: variablene som skal testes.

Returverdi:

Boolsk

Eksempel:

Eksemplet nedenfor returnerer True fordi både oDoc og ThisComponent er referanser til det samme objektet:


  Dim oDoc as Object
  oDoc = ThisComponent
  MsgBox EqualUnoObjects(oDoc, ThisComponent) ' True
 

Eksemplet nedenfor returnerer False fordi oppgaven oppretter en kopi av det originale objektet. Derfor refererer Struct1 og Struct2 til forskjellige objektforekomster.


  Dim Struct1 as new com.sun.star.beans.PropertyValue
  Dim Struct2 as Variant
  Struct1.Name = "John"
  Struct2 = Struct1
  MsgBox EqualUnoObjects(Struct1, Struct2) ' False
  Struct2.Name = "Judy"
  MsgBox Struct1.Name ' John
  MsgBox Struct2.Name ' Judy
 

Supporter oss!