HasUnoInterfaces-funksjon

Tester om et Basic Uno-objekt støtter visse Uno-grensesnitt.

Returnerer Sann, hvis alle oppgitt Uno-grensesnitt støttes, ellers returneres Usann.

Syntaks:

HasUnoInterfaces( oTest, Uno-Interface-Name 1 [, Uno-Interface-Name 2, ...])

Returverdi:

Bool

Parametre:

oTest: Basic Uno-objektet du vil teste.

Uno-Interface-Name: liste over Uno-grensesnittnavn.

Eksempel:


    bHas = HasUnoInterfaces( oTest, "com.sun.star.beans.XIntrospection" )

Supporter oss!