DimArray-funksjon

Returnerer en variantmatrise.

Syntaks:


DimArray (ArgumentList)

Se også Matrise

Hvis ingen parametere sendes, opprettes en tom matrise (som Dim A() som er det samme som en sekvens med lengde 0 i Uno). Hvis parametere er spesifisert, opprettes en dimensjon for hver parameter.

Parametre:

ArgumentList: En liste over et hvilket som helst antall argumenter som er atskilt med komma.

Feilkoder

9 Indeks utenfor definert område

Eksempel:


    a = DimArray( 2, 2, 4 ) ' er det samme som DIM a( 2, 2, 4 )

Supporter oss!