Matrisefunksjon

Returnerer typen Variant med et datafelt.

Syntaks:


    Matrise (ArgumentList)
  

Se også DimArray

Parametre:

ArgumentList: En liste over et hvilket som helst antall argumenter som er atskilt med komma.

Eksempel:


    Dim A As Variant
    A = Array("Fred","Tom","Bill")
    Msgbox A(2)
  

Supporter oss!