FinnObject-funksjonen

Gjør det mulig å adressere et objekt under kjøring som en strengparameter gjennom objektnavnet.

For eksempel følgende kommando:


MyObj.Prop1.Command = 5

tilsvarer kommandoblokken:


Dim ObjVar as Object
Dim ObjProp as Object
ObjName As String = "MyObj"
ObjVar = FindObject( ObjName As String )
PropName As String = "Prop1"
ObjProp = FindPropertyObject( ObjVar, PropName As String )
ObjProp.Command = 5

Dette gjør at navn kan opprettes dynamisk under kjøring. For eksempel:

"TextEdit1" til "TextEdit5" i en loop for å lage fem kontrollnavn.

Se også: FindPropertyObject

Syntaks:


FindObject( ObjName As String )

Parametre:

ObjName: Streng som spesifiserer navnet på objektet du vil adressere under kjøring.

Feilkoder

5 Ugyldig prosedyreoppkall

12 Variabelen er ikke definert

Supporter oss!