Sett uttrykk

Setter en objektreferanse på en variabel.

Syntaks:

Sett uttrykksdiagram


  [Sett] variabel = [Nytt] objekt

Parametre:

variabel: en variabel eller en egenskap som krever en objektreferanse.

uttrykk: En beregningsbar kombinasjon av termer som en formel eller en objektegenskap eller metode.

objekt: Objekt som variabelen refererer til.

Ingenting - Tilordne Ingenting til en variabel for å fjerne en tidligere tilordning.

note

Angi søkeord er valgfritt. Ingenting er standardverdien for objekter.


Eksempel:


Sub ExampleSet
  Dim obj As Object
  Set obj = ThisComponent
  Print obj.Title
 
  obj = New com.sun.star.beans.PropertyValue
  With obj
    .Name = "key" : .Value = 594.34
    Print .Name, .Value
  End With
End Sub
tip

Ny oppretter UNO-objekter eller klassemodul-objekter, før de tilordnes til en variabel.


Supporter oss!