Statisk Uttrykk

Erklærer en variabel eller en matrise på prosedyrenivå i en subrutine eller en funksjon, slik at verdiene til variabelen eller matrisen beholdes etter at subrutinen eller funksjonen er avsluttet. Dim uttrykk konvensjoner er også gyldige.

Advarselsikon

Statisk uttrykk kan ikke brukes til å definere variable matriser. Matriser må spesifiseres i henhold til en fast størrelse.


Syntaks


Statisk VarName[(start Til slutt)] [Som VarType], VarName2[(start To End)] [Som VarType], ...

Eksempel:


Sub ExampleStatic
Dim iCount As Integer, iResult As Integer
  For iCount = 0 To 2
    iResult = InitVar()
  Next iCount
  MsgBox iResult,0,"Svaret er"
End Sub
 
' Funksjon for initialisering av den statiske variabelen
Function InitVar() As Integer
  Static iInit As Integer
  Konst iMinimum Som heltall = 40 ' minimum returverdi for denne funksjonen
  Hvis iInit = 0 Så ' sjekk om initialisert
    iInit = iMinimum
  Else
    iInit = iInit + 1
  End If
  InitVar = iInit
End Function

Supporter oss!