Globalt nøkkelord

Dimensjonerer en variabel eller en matrise på globalt nivå, (det vil si ikke innenfor en subrutine eller funksjon), slik at variabelen og matrisen er gyldige i alle biblioteker og moduler for gjeldende økt.

Syntaks


Globalt VarName[(start Til slutt)] [Som VarType][, VarName2[(start Til slutt)] [Som VarType][,...]]

Eksempel:


Global iGlobalVar As Integer
Sub ExampleGlobal
    iGlobalVar = iGlobalVar + 1
    MsgBox iGlobalVar
End Sub

Supporter oss!