Offentlig uttrykk

Dimensjonerer en variabel eller en matrise på modulnivå (det vil si, ikke innenfor en subrutine eller funksjon), slik at variabelen og matrisen er gyldige i alle biblioteker og moduler.

Syntaks


Offentlig VarName[(start Til slutt)] [Som VarType][, VarName2[(start Til slutt)] [Som VarType][,...]]

Eksempel:


Public iPublicVar As Integer
Sub ExamplePublic
    iPublicVar = iPublicVar + 1
    MsgBox iPublicVar
End Sub

Supporter oss!