Alternativ VBA støtte-uttrykk

Spesifiserer at LibreOffice Basic vil støtte noen VBA-uttrykk, funksjoner og objekter.

warning

Denne setningen må legges til før den kjørbare programkoden i en modul.


note

Støtten for VBA er ikke komplett, men dekker en stor del av de vanlige bruksmønstrene.


warning

Når VBA-støtte er aktivert, er LibreOffice Basic funksjonsargumenter og returverdier de samme som deres VBA-funksjoner. Når støtten er deaktivert, kan LibreOffice Basic-funksjoner godta argumenter og returnere verdier som er forskjellige fra tilsvarende VBA argumenter.


Syntaks:

Option VBASupport {1|0}

Parametre:

1: Aktiver VBA-støtte i LibreOffice

0: Deaktiver VBA-støtte

Eksempel:


Option VBASupport 1
Sub ExampleVBA
    Dim sVar As Single
    sVar = Worksheets("Sheet1").Range("A1")
    Print sVar
End Sub

Supporter oss!