Alternativ Eksplisitt uttrykk

Spesifiserer at hver variabel i programkoden må deklareres eksplisitt med Dim-setningen.

Syntaks:

Option Explicit

Parametre:

warning

Denne setningen må legges til før den kjørbare programkoden i en modul.


Eksempel:


Option Explicit
Sub ExampleExplicit
Dim sVar As String
    sVar = "Las Vegas"
    For i% = 1 til 10 ' Dette resulterer i en kjøretidsfeil
        Rem
    Next i%
End Sub

Supporter oss!