Basisuttrykk for alternativer

Definerer standard nedre grense for matriser som 0 eller 1.

Syntaks:

Option Base { 0 | 1}

Parametre:

Advarselsikon

Denne setningen må legges til før den kjørbare programkoden i en modul.


Eksempel:


Option Base 1
Sub ExampleOptionBase
   Dim sVar(20) As String
   MsgBox LBound(sVar())
End Sub

Supporter oss!