Let uttrykk

Tildeler en verdi til en variabel.

Syntaks

Let uttrykks-diagram


[Let] variable = expression

Parameter

variabel: Variabel du vil tilordne en verdi til. Verdi og variabeltype må være kompatible.

Merknadsikon

Som i de fleste BASIC-dialekter, er nøkkelordet La valgfritt.


Eksempel:


Sub ExampleLet
Dim sText As String
    Let sText = "Las Vegas"
    MsgBox Len(sText) ' returnerer 9
End Sub

Supporter oss!