UBound-funksjon

Returnerer den øvre grensen til en matrise.

Syntaks:


UBound (ArrayName [, Dimensjon])

Returverdi:

Long

Parametre:

ArrayName: Navnet på matrisen du vil bestemme den øvre (Ubound) eller den nedre (LBound) grensen for.

[Dimensjon]: Heltall som spesifiserer hvilken dimensjon som skal returneres øvre (Ubound) eller nedre (LBound) grense for. Hvis ingen verdi er spesifisert, returneres grensen til den første dimensjonen.

Feilkoder

5 Ugyldig prosedyreoppkall

9 Indeks utenfor definert område

Eksempel:


Sub VectorBounds
  Dim v(10 To 20) As String
  Print LBound(v()) ' 10
  Print UBound(v) ' 20
End Sub
 
Sub TableBounds
  Dim t(10 To 20,-5 To 70) As Currency
  Print LBound(t), UBound(t()) ' 10 20
  Print LBound(t(),2) ' -5
  Print UBound(t,2) ' 70
End Sub

Supporter oss!